Trách nhiệm xã hội

“Chạy trốn” khỏi những cái bóng của các tòa nhà cao tầng, tạm quên đi nhiệm vụ và các công việc hàng ngày, ATIM phiêu lưu đến xứ sở của những ngôi ...
05/11/2019, 04:25 AM
11/11/2018, 03:29 AM
ATIM, chúng tôi là một đội và một trái tim hướng về cộng đồng.
17/08/2017, 02:37 AM
Không phải đến bây giờ, khi đứng trước thực tế hội nhập toàn diện chúng ta mới nói đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, thuật ngữ này đã được ...
03/08/2017, 10:43 AM