Tin tức & sự kiện

Chiều ngày 13/11, Quốc hội đã thông qua Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).
16/11/2020, 09:06 AM
Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan ...
09/11/2020, 04:34 AM
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ...
02/11/2020, 04:42 AM
Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đề xuất về Danh mục ...
29/10/2020, 08:30 AM
Văn phòng Chính phủ đang dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trong đó nêu rõ quy trình cập nhật, ...
26/10/2020, 09:13 AM
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp, trong đó có hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua ...
19/10/2020, 04:55 AM
Ngày 14/10 vừa qua ATIM Group phối hợp với ITPC tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến với chuyên đề “Mở rộng thị trường Bắc Mỹ và ASEAN ngành ...
16/10/2020, 11:03 AM
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định của Chính phủ về giảm sát và đánh giá đầu tư để thay thế Nghị định 84 năm 2015 về giám sát và ...
12/10/2020, 09:52 AM
Bộ Công Thương đang dự thảo Thông Tư Hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) về phòng về thương mại.
05/10/2020, 05:57 AM