Tin tức & sự kiện

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 07/2021/TT-BTC quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tư do ...
01/02/2021, 08:17 AM
Vừa qua, ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp 2020 đã chính thức có hiệu lực với nhiều quy định thay đổi để đáp ứng mục tiêu chung là hoàn thiện khung khổ ...
25/01/2021, 08:43 AM
Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 121/2020/TT-BTC quy định về hoạt động của công ty chứng khoán, trong đó, nêu rõ về hạn chế vay nợ, hạn chế cho vay và ...
18/01/2021, 08:15 AM
Thông tư 40/2020/TT-BCT được Bộ Công Thương ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2019, hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc ...
11/01/2021, 09:31 AM
Theo thông tin từ Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, ngày 21 tháng 12 năm 2020, Cơ quan Biên phòng Canada ...
05/01/2021, 04:05 AM
Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 105/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 17/01/2021
23/12/2020, 08:43 AM
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 96/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, thay thế Thông tư số 155/2015 kể từ ngày 1/1/2021.
16/12/2020, 09:44 AM
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trước khi tham gia hoạt động bán hàng đa cấp tại thị trường Việt Nam phải hoạt động bán hàng đa cấp tối thiểu ...
01/12/2020, 08:34 AM
Về bổ sung điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với khu phi thuế quan là doanh nghiệp chế xuất và áp dụng chính sách thuế đối với doanhh nghiệp ...
23/11/2020, 05:50 AM