Tin tức & sự kiện

Thông tư 40/2020/TT-BCT được Bộ Công Thương ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2019, hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc ...
11/01/2021, 09:31 AM
Theo thông tin từ Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, ngày 21 tháng 12 năm 2020, Cơ quan Biên phòng Canada ...
05/01/2021, 04:05 AM
Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 105/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 17/01/2021
23/12/2020, 08:43 AM
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 96/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, thay thế Thông tư số 155/2015 kể từ ngày 1/1/2021.
16/12/2020, 09:44 AM
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trước khi tham gia hoạt động bán hàng đa cấp tại thị trường Việt Nam phải hoạt động bán hàng đa cấp tối thiểu ...
01/12/2020, 08:34 AM
Về bổ sung điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với khu phi thuế quan là doanh nghiệp chế xuất và áp dụng chính sách thuế đối với doanhh nghiệp ...
23/11/2020, 05:50 AM
Chiều ngày 13/11, Quốc hội đã thông qua Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).
16/11/2020, 09:06 AM
Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan ...
09/11/2020, 04:34 AM
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ...
02/11/2020, 04:42 AM