Thủ Tục Hoàn Thuế Doanh Nghiệp Cần Biết Khi Thực Hiện Hiệp Định EVFTA

07/07/2020, 04:21 AM

Để được hưởng ưu đãi trong các Hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký, cụ thể là các ưu đãi về thuế, doanh nghiệp cần phải lưu ý về các thủ tục liên quan.

Cụ thể, tại thời điểm xuất khẩu, doanh nghiệp vẫn kê khai thuế suất theo biểu thuế xuất khẩu thông thường theo quy định tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ (từ 10/7 thực hiện theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP).

Khi hàng hóa đã được nhập khẩu vào thị trường châu Âu, trong vòng 1 năm doanh nghiệp có thể nộp các hồ sơ chứng từ để chứng mình hàng hóa xuất khẩu của mình đã được nhập khẩu vào một trong các nước thành viên EU. Khi đó cơ quan Hải quan sẽ thực hiện xử ý tiền thuế nộp thừa cho doanh nghiệp, tức là thủ tục hoàn thuế.

Về chứng từ, doanh nghiệp phải có công văn để nghị xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy trình thủ tục quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC. Bên cạnh đó doanh nghiệp phải bổ sung các chứng từ chứng minh vận tải, đích đến là một trong những nước thành viên EU, ngoài ra còn có tờ khai nhập khẩu vào nước thành viên EU.

Sau khi doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ chứng từ, cơ quan Hải quan sẽ hướng dẫn khai bổ sung. Nếu thuế xuất khẩu được hưởng ưu đãi trong EVFTA thấp hơn so với thuế suất tại biểu thuế xuất khẩu thông thường thì doanh nghiệp sẽ được cơ quan Hải quan thực hiện hoàn thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa.

Cụ thể, tại EVFTA, cam kết thuế xuất khẩu của Việt Nam như sau: Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế xuất khẩu với hàng hóa xuất khẩu sang EU với lộ trình lên đến 15 năm, trừ những mặt hàng được duy trì thuế xuất khẩu tập trung vào một số nhóm hàng quan trọng như dầu thô, than đá (trừ than để luyện cốc và than cốc)…

Cam kết về thuế xuất khẩu trong Hiệp định EVFTA cơ bản tương tự như cam kết về thuế xuất khẩu của Việt Nam trong CPTPP.

Theo Báo Hải Quan

Ý kiến bạn đọc