Chính sách đăng ký chất lượng - Tuân thủ tiếp thị

Phạm vi dịch vụ

Chúng tôi cung cấp cho Khách Hàng các dịch vụ sau:

Đăng Ký Sản Phẩm Thực Phẩm

Thực Hiện Các Thủ Tục Thay Đổi Liên Quan Đến Sản Phẩm Thực Phẩm Sau Khi Được Cấp Giấy Xác Nhận/Giấy Tiếp Nhận

Hỗ Trợ Kiểm Nghiệm Sản Phẩm Thực Phẩm

Đăng Ký Quảng Cáo Thực Phẩm

Đăng Ký Sản Phẩm Mỹ Phẩm

Thực Hiện Các Thủ Tục Thay Đổi Liên Quan Đến Sản Phẩm Mỹ Phẩm Sau Khi Được Cấp Số Tiếp Nhận Công Bố

Đăng Ký Quảng Cáo Mỹ Phẩm

Giấy Phép Tổ Chức Sự Kiện

Giấy Phép Khuyến Mại

Phân Loại Hàng Hóa (HS)

Xin Áp Dụng Biện Pháp Kiểm Tra Giảm và Báo Cáo Áp Dụng Kiểm Tra Giảm

Đăng Ký Kiểm Tra Nhà Nước Về Chất Lượng An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Nhập Khẩu

Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm

Vụ việc tiêu biểu

Rà soát, tư vấn cho một tập đoàn sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng và diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế các điều kiện cần đảm bảo theo quy định hiện hành để có thể thiết lập cơ sở, đơn vị nhập khẩu, kinh doanh, phân phối các sản phẩm này tại Việt Nam.

Rà soát và cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý cho một tập đoàn để thiết lập dự án nhập khẩu, phân phối các sản phẩm thực phẩm chức năng, sản phẩm mỹ phẩm của Tập Đoàn tại Việt Nam một cách hợp pháp, tuân thủ quy định pháp luật.

Rà soát, tư vấn cho một tập đoàn các quy định liên quan đến quy trình logistic, vận chuyển hàng hóa để đảm bảo được hưởng các ưu đãi tốt nhất đối với việc kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu; tư vấn việc tuân thủ quy định liên quan đến các vấn đề tiếp thị, quảng cáo sản phẩm trong quá trình lưu hành sản phẩm trên thị trường.

Rà soát, tư vấn cho một công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dinh dưỡng thực phẩm bơ sữa các vấn đề pháp lý về quy định hiện hành, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến sản phẩm của công ty để công ty tuân thủ và xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm cho phù hợp; Rà soát, tư vấn cho công ty các vấn đề pháp lý liên quan đến giá sữa và cách phân loại, đăng ký sản phẩm theo hướng thuận lợi nhất để hạn chế việc bị áp các quy định về quản lý giá sữa, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận của công ty tại Việt Nam.

Rà sát và cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý cho một công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dược phẩm tại Singapore về điều kiện kinh doanh các sản phẩm dược phẩm tại Việt Nam; tư vấn các văn bản pháp lý, quy định về đăng ký thuốc, chất lượng thuốc, tiếp thị, quảng cáo thuốc để khách hàng chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình tại Việt Nam.

Rà soát và cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý cho một công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, xuất – nhập khẩu, kinh doanh phân phối các sản phẩm điện tử tại thị trường Việt Nam về điều kiện hoạt động, đảm bảo chất lượng sản phẩm, việc nhập khẩu, phân phối sản phẩm một cách hợp pháp; tư vấn các quy định pháp lý về chuyển giao công nghệ, bảo mật công nghệ; tư vấn về quy trình thu hồi hàng hóa trong trường hợp cần thiết theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi của khách hàng cũng như hạn chế rủi ro cho công ty tại Việt Nam.

Rà soát, tư vấn cho một công ty hàng đầu về kinh doanh lốp xe ô tô, xe tải tại thị trường Việt Nam về các quy chuẩn kỹ thuật, quy định cần tuân thủ đối với mặt hàng lốp xe để đảm bảo việc nhập khẩu, phân phối sản phẩm trên thị trường hợp pháp.

Bài viết
Từ ngày 1-5, các sản phẩm may mặc khi đưa ra thị trường phải công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy (CR). Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp sản xuất hàng dệt may còn chưa biết đến quy định này.