Cập nhật pháp luật

ATIM LAW FIRM xin trân trọng phát hành Bản Tin Pháp luật - Kinh doanh tháng 10/2021. 
03/12/2021, 10:47 AM
ATIM LAW FIRM xin trân trọng phát hành Bản Tin Pháp luật - Kinh doanh tháng 09/2021.
14/10/2021, 14:42 PM
ATIM xin trân trọng phát hành Bản Tin Pháp luật Kinh doanh tháng 05/202, theo đó, cập nhật các tin tức liên quan đến các vấn đề về Pháp luật và ...
08/07/2021, 10:55 AM
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công ...
28/03/2019, 02:20 AM
Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT đươc ban hành ngày 08/01/2019, có hiệu lực kể từ ngày 11/03/2019 sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều, nội dung của Thông tư số ...
19/03/2019, 02:58 AM
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 ...
22/02/2019, 03:52 AM
Nghị định 09/2018/NĐ – CP của Chính Phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt ...
19/12/2018, 03:49 AM
Nghị định 40 và Thông tư 10 ra đời trong bối cảnh hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp và cần có quy định cụ thể, rõ ...
19/12/2018, 03:21 AM
Nghị định 15/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 2/2/2018 thay thế nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm, có nhiều thay ...
19/12/2018, 02:57 AM