MAI THỊ HUẾ
Cộng sự cấp cao
  Học vấn
  • Cử nhân Kế Toán (Đại Học Công Nghệ TP. HCM)
  • Cử nhân Luật (Đại Học Luật TP. HCM)
  Chuyên môn
  • Hành chính – Nhân sự
  • Đăng ký sản phẩm
  • Tuân thủ tiếp thị
  Kinh Nghiệm
  • Hành chính – Nhân sự tại ATIM (Kể từ 2009 – 2012)
  • Chuyên viên tư vấn tại ATIM (Kể từ 2013 – 2015)
  • Cộng sự tại ATIM (kể từ 2016)
  Thành viên

  Tham gia Hiệp Hội lương thực thực phẩm TP. HCM

  Bà Huế có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc tại ATIM với nhiều vị trí khác nhau, từ trực tiếp tham gia thực hiện và hướng dẫn thực hiện về Hành chính – Nhân sự, thực hiện các mảng việc liên quan về Kế toán, Tư vấn về Đăng ký sản phẩm và Tuân thủ tiếp thị.

  Công việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký sản phẩm và tư vấn tuân thủ pháp luật trong tiếp thị đòi hỏi sự chi tiết, tỉ mỉ và chính xác. Trong hơn 10 năm làm việc tại ATIM, bà Huế đã tư vấn cho hàng trăm khách hàng trong nước và nước ngoài và giúp khách hàng bảo đảm sự tuân thủ và giảm thiểu rủi ro đối với hàng hóa được sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam.