Vũ Đức Diệm
Cộng sự cấp cao
  Học vấn

  Cử nhân Luật (Trường Đại học Kinh tế - Luật, 2012)

  Chuyên môn

  Giải quyết tranh chấp

  Tố tụng

  Kinh Nghiệm

  Chuyên viên Pháp lý tại công ty luật VIETSUN (2012 - 2016)

  Phó giám đốc tại công ty luật VIETSUN (2016 - 2017)

  Chuyên viên Pháp lý tại Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Xây dựng (Tháng 09/2017 - Tháng 4/2018)

  Luật sư tại ATIM (Từ tháng 05/2018)

  Thành viên
  Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

  Ông Diệm có bằng cử nhân chuyên ngành Luật kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế - Luật. Sau khi tốt nghiệp năm 2012, ông bắt đầu sự nghiệp tại công ty luật VIETSUN với vị trí Chuyên viên pháp lý. Từ tháng 05 năm 2018, ông Diệm gia nhập ATIM và hiện đang làm việc chủ yếu trong lĩnh vực tố tụng.

  Ông là một luật sư giàu kinh nghiệm với vốn kiến thức sâu rộng về luật tố tụng và đất đai. Ông có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong mảng giải quyết tranh chấp và tố tụng. Ông Diệm có khả năng giải quyết khối lượng công việc lớn và làm việc chuyên nghiệp tại Tòa án. Ông đã thay mặt khách hàng giải quyết thành công rất nhiều vụ kiện bằng cách đàm phán và tạo lập các thỏa thuận, giải quyết khiếu nại và hỗ trợ khách hàng tại Tòa án.

  Vụ việc tiêu biểu:

  Hỗ trợ thành công một công ty Đài Loan thu hồi số nợ 3 tỷ VNĐ ở Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

  Hỗ trợ thành công một công ty bất động sản lấy lại phần đất thương mại và thu hồi nợ trong một vụ tranh chấp ở Thành phố Hồ Chí Minh.

  Hỗ trợ thành công một công ty bất động sản chống lại khiếu kiện của hàng chục hộ dân ở Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

  Hỗ trợ thành công một công ty Hàn Quốc thu hồi số tiền đầu tư kinh doanh sòng bài USD 80.000 ở Việt Nam.