ĐÀO PHƯƠNG THÚY
Senior Advisor
  • Email: thuydp@atim.com.vn
Học vấn

Cử nhân kinh tế (Đại Học Thương Mại , 1988)

Thạc sỹ quản trị kinh doanh (Henley Management College, UK, 2004)

Chứng chỉ hành nghề tư vấn phát triển nghề nghiệp (Conestoga College, Canada, 2018)

Chuyên môn

Tài trợ thương mại và cơ cấu tài trợ thương mại

Tư vấn tài chính doanh nghiệp và huy động vốn

Tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư cá nhân

Tư vấn an cư tại Canada

Kinh Nghiệm

CEO tại ATIM Consulting (hiện tại)

Giám Đốc Điều Hành & Tư vấn chính tại Excellent Connection Consulting Corp-Canada (2011- nay)

Chủ tịch PTI & 5S (2003 – 2011)

Trưởng phòng tài trợ thương mại tại Deutsche Bank (2001-2003)

Quản lý quan hệ khách hàng cấp cao tại Deutsche Bank (1998-2001)

Giám đốc ngân hàng doanh nghiệp tại ANZ (1994-1998)

Kế toán tại BP & Petrolimex (1990-1994)

Bà Thúy (Tina) Đào có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và tư vấn. Trước khi đảm nhiệm chức vụ CEO cho ATIM Consulting, Bà đã giữ nhiều vị trí cấp cao trong phát triển kinh doanh, tư vấn kinh doanh, quản lý rủi ro tín dụng, quản lý quan hệ khách hàng, tài trợ thương mại và cơ cấu tài trợ thương mại, tài chính doanh nghiệp tại các ngân hàng có uy tín như Deutsche Bank, ANZ và một số các công ty tư vấn chuyên sâu. Bà đã thu xếp tài chính hiệu quả và huy động hàng trăm triệu USD vốn vay & vốn chủ sở hữu cho nhiều khách hàng trong các ngành khác nhau (như thời trang, sản xuất phim, sản xuất, xuất khẩu gạo, bất động sản, dầu khí ..), tư vấn cho khách hàng về tài chính doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp, quản lý tài sản và giao dịch M&A, tổ chức hàng trăm hội nghị và hội thảo, đào tạo, đóng vai trò là chủ biên cho một số chương trình đào tạo thực hành tài chính ngân hàng. Trong những năm gần đây, với tư cách là Giám Đốc Điều Hành và Tư vấn chính cho một công ty tư vấn ở Canada, bà đã tư vấn cho một số nhà đầu tư cá nhân trong chiến lược đầu tư, hỗ trợ họ gia tăng giá trị tài sản. Bên cạnh việc tốt nghiệp MBA của Henley Management – UK, Bà cũng đạt Chứng chỉ career Development Practitioner Certificate hạng ưu của Conestoga College – Canada, giúp bà nâng cao hiểu biết về thị trường Canada, cho phép Bà tư vấn tốt hơn cho những người nhập cư mới và sinh viên quốc tế trong việc định cư và xây dựng sự nghiệp ở Canada.