Đề Xuất Quy Định Mới về Xử Phạt VPHC Trong Lĩnh Vực Chứng Khoán

03/08/2020, 10:54 AM

Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Dự thảo quy định nhiều mức phạt đối với vi phạm quy định về niêm yết chứng khoán, đăng ký giao dịch chứng khoán. Theo đó, phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi không làm thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán, đăng ký giao dịch chứng khoán hoặc thực hiện niêm yết chứng khoán, đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi không sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán khi phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ hoặc khi phát sinh thông tin quan trọng liên quan đến hồ sơ đã nộp.

Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với hành vi lập, xác nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán có thông tin sai sự thật hoặc che giấu sự thật hoặc sai lệch nghiêm trọng.

Mức phạt cao nhất là phạt tiền từ 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ, xác nhận trên giấy tờ giả mạo chứng minh đầy đủ điều kiện niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán trong hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Biện pháp khắc phục hậu quả là: Buộc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán cho Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn tối đa 60 ngày đối với hành vi vi phạm quy định.

Vi phạm tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài có thể bị phạt 500 triệu đồng

Dự thảo cũng nêu rõ về việc xử phạt vi phạm quy định về niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành Việt Nam tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài. Cụ thể, phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi không sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài khi phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ hoặc khi phát sinh thông tin quan trọng liên quan đến hồ sơ đã nộp.

Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với tổ chức phát hành chứng khoán mới làm cơ sở chào bán chứng chỉ lưu ký chứng khoán tại nước ngoài không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đăng ký niêm yết chứng chỉ lưu ký tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài.

Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với hành vi lập, xác nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài có thông tin sai sự thật hoặc che giấu sự thật hoặc sai lệch nghiêm trọng.

Nguồn: Báo Chính Phủ

Ý kiến bạn đọc