ĐĂNG KÝ “SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ” CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

07/01/2019, 03:19 AM

Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.

Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 16/5/2013 quy định có 02 hình thức tổ chức hoạt động thương mại điện tử như sau:

 • Website thương mại điện tử bán hàng;
 • Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, bao gồm:
  • Sàn giao dịch thương mại điện tử;
  • Website đấu giá trực tuyến;
  • Website khuyến mại trực tuyến; và
  • Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định

Theo đó, “Sàn giao dịch thương mại điện tử” được xem là “Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử” một trong những hình thức tổ chức của hoạt động thương mại điện tử theo quy định pháp luật Việt Nam.

Căn cứ Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trong Tổ Chức Thương Mại Thế Giới - WTO (“Biểu Cam Kết WTO”), “Hoạt động thương mại điện tử” là dịch vụ chưa được cam kết mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Doanh Nghiệp hoạt động tại lĩnh vực này hoàn toàn phụ thuộc vào sự xem xét và cân nhắc của các cơ quan cấp phép.

Theo quy định pháp luật Việt Nam, “Hoạt động thương mại điện tử” nói chung là một trong những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành Luật Đầu tư 2014, được sửa đổi bổ sung năm 2016. Do đó, để đi vào hoạt động, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện tương ứng theo quy định pháp luật.

Căn cứ Nghị định 09/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/1/2018), Doanh Nghiệp kinh doanh “sàn giao dịch thương mại điện tử” bắt buộc phải xin cấp Giấy phép kinh doanh trước khi đi vào hoạt động do “cung cấp dịch vụ thương mại điện tử”. Việc cấp Giấy phép kinh doanh đòi hỏi sự chấp thuận từ Bộ Công Thương.

Bên cạnh xin cấp Giấy phép kinh doanh, Doanh Nghiệp có trách nhiệm đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử với Bộ Công Thương theo quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP và công bố các thông tin đã đăng ký trên trang chủ của website. Ngoài ra, Doanh Nghiệp có có trách nhiệm dưới đây như sau:

 • Xây dựng và công bố công khai trên website quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
 • Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.
 • Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
 • Thiết lập cơ chế cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng nếu website có chức năng đặt hàng trực tuyến.
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
 • Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tóm lại, có thể thấy rằng mặc dù đã có hành lang pháp lý cho “sàn giao dịch thương mại điện tử”, nhưng tổng thể thủ tục để một nhà đầu tư nước ngoài đăng ký kinh doanh lĩnh vực này tại Việt Nam mất khá nhiều thời gian và chồng chéo thủ tục. Chẳng hạn, tại bước xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký kinh doanh đã phải hỏi ý kiến Bộ Công Thương về việc cấp phép cho việc đăng ký. Tuy nhiên, đến bước xin cấp Giấy phép kinh doanh, cũng chính Bộ Công Thương là cơ quan xem xét.

Ý kiến bạn đọc