Doanh nghiệp và đầu tư

Phạm vi dịch vụ

Hỗ trợ các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện đầu tư trong nước và quốc tế để tiến hành các dự án đầu tư và Việt Nam và/hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài

Tư vấn về chính sách thuế và các tác động của thuế đối với hoạt động đầu tư và kinh doanh, tư vấn chính sách và vận dụng ưu đãi đầu tư

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề về chuyển giá, xác định trị giá hải quan có liên quan tới hoạt động đầu tư

Hỗ trợ các nhà đầu tư tiếp cận thị trường bán hàng đa cấp tại Việt Nam thông qua việc cung cấp các tư vấn pháp lý và các giải pháp pháp lý hiệu quả

Rà soát và nội địa hóa các tài liệu bán hàng đa cấp của khách hàng nhằm tuân thủ pháp luật Việt Nam với kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, đặc biệt là Kế hoạch trả thưởng, Hợp đồng nhà phân phối, Quy tắc hoạt động, Chương trình đào tạo cho các nhà phân phối

Soạn thảo, rà soát và phân tích nhiều hợp đồng về nhiều vấn đề pháp lý bao gồm luật đầu tư, luật doanh nghiệp, các quy định về bán hàng đa cấp, các quy định về thương mại

Hỗ trợ khách hàng để xử lý và giải quyết tranh chấp với các nhà phân phối của họ

Tham gia và hỗ trợ khách hàng trong việc thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn giúp khách hàng trong rà soát pháp lý, tham gia phiên thanh tra, giải trình hợp lý và đưa ra mức phạt dự kiến cho vi phạm

Cung cấp tư vấn về tuân thủ của doanh nghiệp với các luật hiện hành và cảnh báo pháp lý cho khách hàng về các luật mới ảnh hưởng đến doanh nghiệp của họ

Vụ việc tiêu biểu

Hỗ trợ thành công cho Amway trong việc nhận Kiểm định Nhà máy, nhận Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm và đăng ký tất cả các sản phẩm với Bộ Y tế (2006)

Hỗ trợ thành công cho Herbalife nhận giấy phép và bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam, sau đó mở rộng kinh doanh sang Hà Nội và Đà Nẵng (từ năm 2009, đây là lần đầu tiên doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép kinh doanh cho công ty bán hàng trực tiếp nước ngoài 100% tại Việt Nam)

Giúp đỡ thành công cho Sophie Paris bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam

Giúp đỡ thành công cho Nu Skin bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam

Giúp đỡ thành công cho Tupperware bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam và chuyển sang kinh doanh bán hàng không trực tiếp

Giúp đỡ thành công cho Unicity chuyển đổi công ty được chỉ định tại địa phương thành công ty 100% vốn nước ngoài mà không bị gián đoạn việc kinh doanh

Giúp đỡ thành công cho Nu Skin, Perfect, Herbalife và Tupperware kéo dài thời gian dự án đầu tư đến thời hạn tối đa được luật pháp cho phép (đầu tư 50 năm)

Giúp đỡ thành công cho PM-International bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam

Giúp đỡ thành công cho QNET bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam

Giúp đỡ thành công cho doTERRA bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam.

Bài viết
Theo nhận định của các chuyên gia nghiên cứu thị trường và đại diện các sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) thì trị trường kinh doanh trực tuyến trong nước đang có sự tăng trưởng mạnh.
TPP-11 sẽ tạo nên một sân chơi tự do thương mại mới cho châu Á, với Nhật Bản là nhân tố chủ chốt.