CHỈ DẪN PHÁP LÝ - PHẦN IV - NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ HỢP ĐỒNG

13/08/2021, 11:26 AM

Với mong muốn góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và người lao động vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch bệnh, chúng tôi, Công Ty Luật TNHH ATIM, trân trọng biên soạn và phát hành CHỈ DẪN PHÁP LÝ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN COVID-19.

CHỈ DẪN PHÁP LÝ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN COVID-19 được thực hiện dưới dạng các câu hỏi đáp xoay quanh bốn nhóm vấn đề chính liên quan mật thiết đến hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đời sống người lao động, bao gồm:

(1)    THUẾ, PHÍ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT

(2)    TÍN DỤNG

(3)    LAO ĐỘNG

(4)    HỢP ĐỒNG VÀ CÁC LƯU Ý KHÁC

Bốn nhóm vấn đề trên sẽ được chúng tôi trình bày thành bốn phần và phát hành qua bốn kỳ.

Nối tiếp ba phần trước đó, chúng tôi trân trọng phát hành Phần IV, những vấn đề cần lưu ý liên quan đến hợp đồng trong giai đoạn Covid-19. Đây cũng là phần cuối của nội dung "CHỈ DẪN PHÁP LÝ" mà ATIM muốn gửi đến người đọc.

Vui lòng truy cập và tải phiên bản PDF của CHỈ DẪN PHÁP LÝ tại đây.

Ý kiến bạn đọc