CHỈ DẪN PHÁP LÝ - PHẦN III - CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỀ LAO ĐỘNG

10/08/2021, 05:24 AM

Với mong muốn góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và người lao động vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch bệnh, chúng tôi, Công Ty Luật TNHH ATIM, trân trọng biên soạn và phát hành CHỈ DẪN PHÁP LÝ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN COVID-19.

CHỈ DẪN PHÁP LÝ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN COVID-19 được thực hiện dưới dạng các câu hỏi đáp xoay quanh bốn nhóm vấn đề chính liên quan mật thiết đến hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đời sống người lao động, bao gồm:

(1)    THUẾ, PHÍ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT

(2)    TÍN DỤNG

(3)    LAO ĐỘNG

(4)    HỢP ĐỒNG VÀ CÁC LƯU Ý KHÁC

Bốn nhóm vấn đề trên sẽ được chúng tôi trình bày thành bốn phần và phát hành qua bốn kỳ.

Nối tiếp hai số đầu tiên, chúng tôi trân trọng phát hành tiếp Phần III về chính sách nổi bật trong lĩnh vực lao động giai đoạn Covid-19.

Vui lòng truy cập và tải phiên bản PDF của CHỈ DẪN PHÁP LÝ tại đây.

Ý kiến bạn đọc