CHỈ DẪN PHÁP LÝ - PHẦN I - THUẾ, PHÍ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT

29/07/2021, 08:29 AM

Với mong muốn góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và người lao động vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch bệnh, chúng tôi, Công Ty Luật TNHH ATIM, trân trọng biên soạn và phát hành CHỈ DẪN PHÁP LÝ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN COVID-19.

CHỈ DẪN PHÁP LÝ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN COVID-19 được thực hiện dưới dạng các câu hỏi đáp xoay quanh bốn nhóm vấn đề chính liên quan mật thiết đến hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đời sống người lao động, bao gồm:

(1)    THUẾ, PHÍ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT

(2)    TÍN DỤNG

(3)    LAO ĐỘNG

(4)    HỢP ĐỒNG VÀ CÁC LƯU Ý KHÁC

Bốn nhóm vấn đề trên sẽ được chúng tôi trình bày thành bốn phần và phát hành qua bốn kỳ.

Trong số đầu tiên, chúng tôi trân trọng phát hành Phần I về các chính sách ưu đãi nổi bật trong lĩnh vực Thuế, Phí và Tiền thuê đất giai đoạn Covid-19 dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và người lao động.

Vui lòng truy cập và tải phiên bản PDF của CHỈ DẪN PHÁP LÝ tại đây.

Ý kiến bạn đọc